HANNBUD Warszawa - Niwelacja terenu - HANNBUD Warszawa - Transport maszyn budowlanych i rolnicznych, transpor niskopodwoziowy, transport kombajnu, transport koparki, transport sprzętu budowlanego. Prace i roboty ziemne, wykopy, niwelacja terenu, koparki, koparko-ładowarki, wynajem - Sulejówek - Warszawa - Mińsk Mazowiecki

HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI | Sprzedaż i transport materiałów budowlanych
MASZYNY BUDOWLANE  | TRANSPORT MASZYN
hannbud, transport, handel, materiały budowlane, warszawa, budowa, transport, budowę, warszawa transport, maszyn, transport maszyn
Przejdź do treści


Niwelacja terenu

Proces niwelacji terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po procesie korytowania oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadków podłużnych i poprzecznych tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego ubytków według rzędnych wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Na etapie tym kształtuje się również poziomy przebieg drogi i poboczy tzn. wytycza się łuki, skrzyżowania, rozjazdy itp. Zakres robót określa stosowane narzędzia: w przypadku powierzchni niewielkich wystarczy łata i poziomica, duże powierzchnie placów wymagają niwelatora oraz maszyny drogowe. Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia oraz trwałości, dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczególna staranność. W przypadku wzruszenia naturalnego podłoża jako etap końcowy niwelacji terenu wykonywanie jest zagęszczenie gruntu płytami wibracyjnymi lub walcami drogowymi.

niwelacja, ziemia, piach, teren, droga, niwelacja terenu, warszawa, zagęszczanie, zagęszczenie, pichu, ziemia, sulejówek, korytowanie, pod działkę, pod drogę, działka, wyrównanie terenu, mazowieckie,niwelacja warszawa, niwelacja terenów, geodezja
HANNBUD | Transport i handel materiałami budowlanymi Bogusławski Paweł

ul. Narutowicza 50
05 - 071 Sulejówek
NIP: 952-100-26-96
REGON: 011350591

+48 602 220 981
Created Provito.pl
ABOUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
STORY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Wróć do spisu treści