Prace ziemne

Prace ziemne

Nasza firma oferuje wykonanie następujących prac:

 • Prace ziemne dla budownictwa mieszkaniowego
 • Wykopy
 • Wymiany gruntu
 • Posadowienia studni fundamentowych
 • Zasypywanie ław fundamentowych
 • Podsypki pod posadzki
 • Niwelacje terenu
 • Humusowanie

Prace ziemne dla budownictwa przemysłowego

 • Zdejmowanie warstwy humusu
 • Wykopy
 • Podbudowy
 • Niwelacje terenu
 • Podbudowy drogowe
 • Nawierzchnie brukarskie

Wykonujemy także:

 • Branżowe prace melioracyjne
 • Rewitalizacja rzek i potoków
 • Wycinki i wykoszenia
 • Konserwacje kanałów i zbiorników wodnych
 • Odmulanie i profilowanie koryta
 • Budowa kanałów, przepustów, studni i budowli hydrotechnicznych
 • Budowa wałów i grobli
 • Faszynowanie
 • Umocnienia brzegów
 • Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych
 • Wykonywanie sieci drenarskich i odwodnień
 • Skarpowanie
 • Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską
 • Usługi transportowe