HANNBUD Warszawa - Stabilizacja gruntu - HANNBUD Warszawa - Transport maszyn budowlanych i rolnicznych, transpor niskopodwoziowy, transport kombajnu, transport koparki, transport sprzętu budowlanego. Prace i roboty ziemne, wykopy, niwelacja terenu, koparki, koparko-ładowarki, wynajem - Sulejówek - Warszawa - Mińsk Mazowiecki

HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI | Sprzedaż i transport materiałów budowlanych
MASZYNY BUDOWLANE  | TRANSPORT MASZYN
hannbud, transport, handel, materiały budowlane, warszawa, budowa, transport, budowę, warszawa transport, maszyn, transport maszyn
Przejdź do treści

Stabilizacja gruntu
Nie każdy grunt rodzimy nadaje się jako podłoże w budownictwie. Od podłoża gruntowego wymagana jest przede wszystkim odpowiednia nośność oraz odporność na zmiany nośności. Z tego powodu, w przypadku występowania gruntów słabszych lub o nieodpowiedniej nośności, należy wykonać odpowiednie zabiegi podwyższające parametry podłoża. Można to wykonywać albo przez wymianę gruntu (usunięcie istniejącego słabego gruntu i dowiezienie nowego, dobrego) albo przez ulepszenie istniejącego. Ze względu na olbrzymie koszty dowozu nowego gruntu oraz trudności z jego znalezieniem, metoda ulepszenia (stabilizacji) na miejscu jest dziś powszechnie stosowana.
Stabilizacją gruntów nazywamy stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntów w celach budowlanych.

Grunty można stabilizować przez:

 • ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów (mieszanki optymalne),

 • stosowanie domieszek cementu, wapna, aktywnych popiołów lotnych (zwiększenie nośności gruntu),

 • stosowanie domieszek asfaltu,

 • stosowanie specjalnych związków chemicznych w celu zwiększania nośności gruntu.


stabilizacja, grunt, ziemia, siatka, stabilizacja gruntu, grunty, zagęszczanie, piach, ziemi, stabilizacja ziemi
Nieodzownym warunkiem pomyślnego stosowania każdej z metod stabilizacji jest odpowiednie zagęszczanie stabilizowanego gruntu a wybór metody stabilizacji zależy m.in. od:
 • warunków gruntowo-wodnych,
 • dostępnych materiałów,
 • oszacowania kosztów,
 • dostępnego czasu na wykonanie pracy.

roboty stabilizacyjne składają się z następujących etapów:
 • zbadania gruntów,
 • wybór metody stabilizacji i określenie zawartości materiałów stabilizujących,
 • przygotowanie (rozdrobnienia) gruntu,
 • wyrównanie i zawałowanie,
 • rozłożenie lub dozowanie "stabilizatora",
 • mieszanie,
 • zagęszczenie (najczęściej w wilgotności optymalnej),
 • pielęgnowanie do czasu stwardnienia mieszanki gruntu z dodatkami.
HANNBUD | Transport i handel materiałami budowlanymi Bogusławski Paweł

ul. Narutowicza 50
05 - 071 Sulejówek
NIP: 952-100-26-96
REGON: 011350591

+48 602 220 981
Created Provito.pl
ABOUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
STORY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Wróć do spisu treści