Karczowanie terenu, usuwanie drzew i krzewów wraz z korzeniami oraz usuwanie pniaków po ściętych drzewach w celu oczyszczenia gruntu, ułatwienia mechanicznej uprawy gleby lub pielęgnowania lasu, również w celu pozyskania drewna i karpiny