Zajmujemy się budową, modernizacją dróg i ulic oraz ich odtwarzaniem po pracach wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp. Przeprowadzamy renowację nawierzchni drogowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych stosując najwyższej jakości mieszanki mineralno bitumiczne.

 

Nasz Firma prowadzi działalnośc w zakresie:

 • budowa, modernizacja oraz remonty dróg miejskich, ulic oraz parkingów
 • budowa dróg leśnych
 • wzmocnieniu i ulepszeniu podłoży drogowych
 • remonty cząstkowe wszelkich nawierzchni dróg i ulic
 • budowie wszelkiego rodzaju dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, placów manewrowych
 • roboty odwodnieniowe związane z infrastrukturą drogową
 • roboty brukarskie
 • budowa przepustów
 • budowie nasypów
 • wykonywanie podbudów pod nawierzchnie asfaltowe
 • wykonywanie poboczy
 • podbudowie pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych,
 • wzmocnieniu podłoża pod wysypiska i składowiska