Wykonujemy rozbiórki i wyburzenia małych i dużych obiektów, wszelkiego typu budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych wraz z wywozem odpadów i pozostałości po rozbiórce.

 

Oferujemy:

  • wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i przemysłowych
  • ręczne rozbiórki części budynków w miejscach tam gdzie użycie sprzętu ciężkiego jest niewskazane lub niemożliwe
  • wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych skażonych substancjami lub materiałami niebezpiecznymi
  • demontaże i montaże konstrukcji, maszyn i urządzeń stalowych.
  • roboty ziemne
  • kucie betonu i żelbetonu.
  • transport, sprzątanie i utylizacja wyrobów porozbiórkowych
  • pomoc w uzyskaniu stosownych zezwoleń

 

Pomagamy również w załatwieniu wszelkich zezwoleń dot. rozbiórki, opracowanie projektów i planów oraz nadzór kierownika budowy !!

 

Przeprowadzamy wyburzenia budynków z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, a przy zapewnieniu szybkich terminów realizacji oraz racjonalne koszty usług.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.