Usługi budowlane

Oprócz szerokiej gamy maszyn budowlanych i transportowych, które zajmują główne miejsce w naszej ofercie, oferujemy także sprzedaż kruszywa naturalnego lub betonu kruszonego, piasku, żwiru, pospółki, ziemi przesiewanej, humusu.

W zależności od potrzeb klienta, dysponujemy kruszywem o różnych parametrach gatunkowych oraz jakościowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem materiałów sypkich, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Oferujemy też możliwość dowozu zakupionych materiałów do budowy oraz odbiór odpadu po wykonaniu Państwa inwestycji.

  • Kruszywa budowlane (w tym budowlano-drogowe)
  • Piasek, pospółka, żwir, ziemia, humus
  • Kamień kopalny, kamień dolomitowy, piasek do nasypów